Dzimtas mājvietas

Raksts atrodams: http://www.fronte.tv/raksts/3/

Dzimtas mājvietas, imunitāte.

 

 

 

Uz Latvijas Zemes atjaunos Dzimtas Mājvietas. Skaņa no 8 minūtes.

 

 

Deputātu politiskā atbildība.