Skip to main content
 
 

Tautvaldība, referendumu spēks

Pirmā lielā uzvara, kopīgiem spēkiem.(Populisms)=Tautisms,Tautvaldība.

Tautvaldība - kas tas ir? Roberts Klimovičs stāsta par pārvaldes modeļiem.

NEatkarība, suverenitāte un pašnoteikšanās, un ko ar to darīt? Traucējumi šīs translācijas laikā, tikai apstiprina un pierāda šīs informācijas nozīmīgumu.

Saruna par atbildību, godaprātu, likumu un taisnīgumu, par mūsu atbildību un pienākumiem, Ivars Redisons skaidros satversmes pantu būtību.

Ivars Redisons - balsošana 2019 parakstīšanai atvērts likums atjaunot pilsoņu tiesības lemt pašiem